Hidroliza soli

Srdjan95's picture

Kolika je masena koncentracija rastvora KCN cija je ph vrednost 10,45

buduci_student's picture

Resenje?

Srdjan95's picture

0,2065

buduci_student's picture

KCN----> K+ + CN-

CN- + H2O <---> HCN + OH-

Kb = Kw / Ka = 1 x10-1 4 / 4 x 10^-10 = 0.000025

Kb=[OH]2/ x  Ovu formulu trebas da dokazez( ako ne znas,samo reci)

Posto je pH=10,45 dobijamo da je [H]=10-10,45=3,55 * 10-11

10-14=[H][OH]

[OH]=10-14/3,55*10-11=2,817*10-4

Kb=[OH]2/ x

x=[OH]2/Kb=7,9355*10-8/2,5*10-5=3,174*10-3

n=m/M

m=n*M=0,003174*65,12=0,20617g

Od samog pocetka se predpostavljalo da je zapremina 1 dm3 ,pa je konacna masena koncentracija jednaka 0,20617 g/dm3

buduci_student's picture

Znaci tu moze da bud varijacija +/- 0,00045 jer nisam sve to racunao do zadnje decimale, ali ako si na ispitu moras

Srdjan95's picture

ok,hvala

buduci_student's picture

Nista

Srdjan95's picture

Jel ti Kb isto sto i Kh?

buduci_student's picture

Konstanta bazicnosti-Kb

Konstanta hidrolize-Kh

U neku ruku da isto je

Konstanta kiselosti- Ka

Srdjan95's picture

da,da ok

buduci_student's picture

:D