puferi

12345's picture

Izracunati zapreminu rastvora HCl koncentracije 0,2 mol/dm3, koja je dodata puferskoj smesi, koju cini 0,5 mol amonijaka i 5,35 g amonijum-hlorida, menja vrednost pH za 2,00.
Resenje: 223 cm3

milicaradenkovic's picture

Ja dobijam 2.14 dm3.

buduci_student's picture

Moze li nacin kako ste vi radili

milicaradenkovic's picture

Iz prvog dela nadejm pH

Ka=n(NH3)*(H+)/n(NH4+)

Ka=Kw/Kb=1*10(-14)/1.8*10(-5)=5.55*10(-10)

5.55*10(-10)=0.5*(H+)/0.1

(H+)=1.1*10(-10) mol/l pa je pH= -log(H+)=9.95

Posto se menja pH za 2 onda je pH=9.95-2=7.95

Kb=n1(NH3)*(H+)/n1(NH4+)

n1(NH4+)=0.1+x

n1(NH3)=0.5-x

kada  se uvrsti u jednacinu dobije se

X=n(HCl)=0.428 mol

V(HCl)=n(HCl)/c=0.428/2=2.14 l

 

 

buduci_student's picture

Sigurno postoji nacin do resenja.

buduci_student's picture

Moze li eksplanacija odakle vam,ovo: 5.55*10(-10)=0.5*(H+)/0.1

milicaradenkovic's picture

0.5 je kolicina amonijaka a 0.1 je kolicina NH4+  jona.

buduci_student's picture

----------NH3 + H2O <====> NH4(+) + OH-
poc, ----0.5 -------------------- --- 0 ------- 0
promj.  X ------------------- ---- +X ----- +X
eq. ---- 0,5 + X ---------------- X --------- X

pH=pKa + log [NH3]/[NH4]

Kw=Ka*Kb

Ka=Kw/Kb

Ka=1*10-14/1,8*10-5

Ka=5,56*10-10

pKa=-log(Ka)

pKa=-log(5,56*10-10)

pKa=9,25

pH= 9,25 + log [0,5]/[0,1]

pH=9,25 + log(5)

pH=9,25+0,7

pH=9,95 (pH vrijednost rastvora 0,5 mol NH3 i 5,35 g NH4Cl)

Posto dolazi do promjene pH onda ce konacna pH vrijednost biti

pH=pH(NH3)-pH1

pH=9,95-2,0

pH-7,95

Opet pisemo istu formulu:

pH= pKa + log [c(baze)]/[c(kiseline)]

n=V/Vm

V=n*Vm

V=2,24dm3 

c=n/V

c=0,0446

7,95=9,95 + log [0,1*n(NH3)*c(NH4)/0,2 *x)

1,30=log[0,05*0,0446]/[0,2*x]

10-1,300=0,00223/0,2*x

0,05=0,00223/0,2*x

x=0,223dm3

x=223 cm3

 

 

 

buduci_student's picture

Jedino ovako se moze uradit,i mislimda je tacan postupak