Sagorevanje pentana na frižiderskoj temperaturi

Acetofenon's picture

Ako pri sagorevanju neke količine pentana izreaguju 4 mola O2, kolika je zapremina dobijene vode ako je temperatura 4 stepena Celzijusa?

Rešenje je 54ml. To je ok, ali problem je u tome što sam ja radio zadatak na svoj način i dobio malo drugačije rešenje.

Ovako sam radio:

n(O2)=4mol

n(H2O)=6mol

gustina vode=1000g/ml

M(H2O)=18g/mol

n(H2O)=6mol

m(H2O)=n*M=108, V(H2O)=m/gustinavode=0.108mL

pa sam postavio jednačinu C5H12 + 8O2 = 5CO2 + 6H2O

proporciju: 8mol O2: 0.108mL=4mol:x

x=0.054mL

E sad, frka mi je to što rešenje zavisi od toga koju jedinicu iskoristim pri izražavanju gustine vode; da li hoću 1kg/L ili 1000g/mL. Kada iskoristim prvo, dobijem dobro rešenje, a drugo(koje bi faktički trebalo da bude isto) ispadne ovako kako sam ispisao. Gde grešim? 

 

buduci_student's picture

m(H2O)=108g

V=m/ϱ

V=108g/1000g/dm3

V=0,108 dm3

8mol:0,108dm3=4mol:x

x=0,054dm3 odsnosno 54ml (1dm3=1000ml)

-----------------------------------------------------------------------

Gustina vode nije 1000g/ml jer kada bismo to pretvorili,to bi bilo 1000kg/dm3.

Gustina vode je 1g/cm3 ,1000g/dm3 ,1000kg/m3

                                 

Acetofenon's picture

Pretpostavio sam da je greška kod gustine. Hvala.

 

buduci_student's picture

Nista,postavi ti jos nesto ako treba. :D Tu sam.