z-3

medicinar97's picture

Analizom seruma je nađeno da sadrzaj kalijuma u obliku kalijum hlorida iznosi 0,298 mg/ml.Sta mozete reci o tom nalazu,ako se zna da se fizioloske vrijednosti za kalijumov jon krecu od 3,6-5,2 mmol/l?

buduci_student's picture

γ(KCl)=0,298mg/ml=0,298g/L

n(KCl)=m/M=0,298g/74,5g/mol=0,004mol=4mmol

n(KCl):n(K)=1:1

n(K)=4mmol

c(K)=4mmol/L

Komentar:Nalaz uredan(BO)

medicinar97's picture

Hvala puno!

buduci_student's picture

Nista,ako bude jos nesto,samo postavi.Tu sam