z-4

medicinar97's picture

Odredjivan je kalcijum u serumu.U laboratoriji za biohemiju je utvrdjeno da je sadrzaj kalcijuma u obliku kalcijum hlorida 0,263 mg/ml.Da li je doslo do znacajnijeg narusavanja sadrzaja kalcijumovog jona u serumu ako se zna da su njegove fizioloske granice od 2,10 do 2,62 mmol/l ?

buduci_student's picture

γ(CaCl2)=0,263mg/ml=0,263g/L

n(CaCl2)=m/M=0,263g/111g/mol=0,00237mol=2,37mmol

c(Ca2+)=2,37mmol/l

Rjesenje:Sadrzaj Ca2+ u vrijednostima normale,nema disbalansa.