koncentracija

medicinar97's picture

Izracunati koncentraciju OH- jona kada reagira 100cm3 rastvora neke trohidroksilne baze,koncentracije 0,1 mol/l sa 100cm3 rastvora neke monoprotonske kiseline,koncentracije 0,1 mol/l .

buduci_student's picture

M(OH)3+3XH--->X3M+3H2O

n(M(OH)3)=0,01mol

n(XH)=0,01mol

n(M(OH)3):n(XH)=1:3

0,01mol:n(XH)=1:3

n(XH)=0,03 mol

U visku je baza a limitirajuci reagent je kiselina

nviska=n(M(OH)3)-n(XH)/3=0,00667mol

c=nviska/Vukupno=0,00667mol/0,2dm3=0,00335mol

c=3*0,0335=0,0105

pH=12

medicinar97's picture

Ja dobijem pH=1,i koncentraciju OH- jona 10 na -13 mol/l..:/ 

c=nviska/Vukupno=0,00667mol/0,2dm3=0,00335mol,ovdje ima viska nula,i onda kad pomnozim sa 3 dobijem 0,1 mol/l..

buduci_student's picture

Da tako je greska u racunanju

aaaccceee's picture

Moze li mi neko molim vas malo objasniti postupak...kako znam sta je u visku i sta oduzimam od cega...zasto trazimo pH kada se trazila koncentracija OH jona?