Bromovanje propana

MrBeat's picture

Kako stehiometrijskom jednacinom predstaviti bromovanje propana?

alexa996's picture

C3H8 + n Br2 --> C3H8-nBrn + n HBr, gde je n broj od 1 do 8 i predstavlja broj puta izvršenog bromovanja. :)