Rekcije esterifikacije

MrBeat's picture

Kako da napisem hemijsku reakciju esterifikacije na primeru metanola i siricetne kiseline?

Acetofenon's picture

CH3OH + CH3COOH => CH3COOCH3 + H2O
Čupa se OH iz COOH grupe sirćetne kiseline i H iz hidroksilne grupe metanola i iz toga se formira voda, a iz ostataka se formira estar CH3O<<>>OCCH3.

buduci_student's picture