Nedoumice iz organske hemije

Acetofenon's picture

1. Koje od navedenih jedinjenja sa alkalnim rastvorom bakar(II) sulfata daje rastvorni kompleks ljubičaste boje? a. urea b. N-alkil-karbonat c. pirogalol d.alfa-naftol e.biure(t)

Rešenje je biuret. Pa zar urea ne reaguje sa alkalnim rastvorom bakar(II)sulfata i daje biuret? I da li je sam biuret ljubičast ili je alkalni rastvor biureta ljubičast?

2.HCOOH + CH3NH2 =?(C2H7O2N, koje je ovo jedinjenje?)

3.Koje je od navedenih jedinjenja samo manje zastupljeni izomer u odgovarajućoj ravnotežnoj smeši tautomera?

a. alil-alkohol b.izobutil-alkohol c.t-butil alkohol(terc-butil?) d.vinil-alkohol e.izopropil-alkohol

Ovaj zadatak najmanje razumem od svih na ovom spisku. Nejasan mi je tekst zadatka; "manje zastupljeni izomer", u čemu manje zastupljen? Šta su tautomeri?

4. Jel dvobazne kiseline imaju dve OH-grupe ili dve COOH-grupe?

5.Reakcijom etil-hlorida i NH3 nastaje jedinjenje koje sa NaOH daje etil-amin. Zar reakcijom etilhlorida i NH3 ne nastaje baš etil-amin?? 

6.Pitao sam ovo i pre i nije mi jasno što alkalni rastvor cikloheksanola ne reaguje sa CO2, i što to ni alk.rastvor glikola ne može?

7. Jel su okej ove reakcije?

RX +NH3=RNH2 + HX=RNH3+X- 

RCHO + HCN = RC(OH)C≡N + 2H2O = RCH(OH)COOH +NH

CO(NH2) + HNO2 = CO2 + 2N2 + 3H2O

8. Šta se redukuje putem LiAlH4  i šta ta redukcija daje?

Danas završavam sa organskom, ali mi iz nje ostaje još ovo da pitam da bi skroz završio.

 

 

 

buduci_student's picture

A neorgansku da li si radio

Acetofenon's picture

Kako alanin kada ima samo 2 C-atoma? Kako ide reakcija?

http://stari.svethemije.com/node/6643 ovde kažu da je jabučna kiselina dvobazna, ali nema dve OH-grupe, nego jednu. Plus, to je jedina kiselina tu koja ima dve COOH grupe.

buduci_student's picture

Nenenen,dvobazna kiselina je kiselina sa dva H atoma kao H2SO4

Acetofenon's picture

Neorgansku sam radio ali je prošlo neko vreme. 

Nije logično da traže kiseline sa dva H atoma među karboksilnim kiselinama..xd Googlao sam "dibasic carboxylic acid" i dobio sam rezultat tipa dibasic carboxylic acid(dicarboxylic acid). I sad ispada da su mislili na  dvobazne karb.kiseline..

 

buduci_student's picture

5. Ne znam sto ti tu nije jasno

Acetofenon's picture

5. CH3CH2Cl +NH3=CH3CH2NH2 + HCl ... e sad, kaže proizvod ove reakcije levo u reakciji sa NaOH daje etil amin. Nije mi jasno šta se dešava pa nastane etil amin, koji je već dobijen.

Idalje mi nije jasno ovo vezano za dvobazne karboksilne kiseline. Kažeš da su dvobazne kiseline one sa dva H atoma, što nema sigurno veze sa karb.kiselinama, a u onom zadatku je "dvobazna" kiselina jabučna kiselina. Moje pitanje je šta je dvobazna kiselina kad se gleda na karboksilne kiseline?

buduci_student's picture

JEdan nacin da se sintetizira etilamin (CH3CH2NH2) jeste reakcija s amonijakom i hloroetanom.

NH3+CH3CH2Cl---->CH3CH2NH2+HCl

Ali postoji jedan problem s ovom sintezom jer ova reakcija nije bas selektivna i amonijak moze da reaguje u ovom slucaju s 2 molekula hloroetana formirajuci dietilamin

NH3+2CH3CH2Cl---->(CH3CH2)2NH+2HCl

http://chemconnections.org/organic/chem227/amines-09/amines-ques-10.pdf

-----------------------------------------------------------------

https://alhemija.wordpress.com/2011/11/20/kiseline/

 

Acetofenon's picture

Ok. A ostalo? Mislim, jel znaš ova druga pitanja? 

milicaradenkovic's picture

Jedan zadatak jedna tema ovako nemoze.

Acetofenon's picture

Znam da ne može. Ovo sam izrafalisao da bi završio organsku računajući da bi bilo bolje da ispišem više zadataka odjednom nego da pravim 10ak tema za svaki. Inače, vidim da je bilo par njih koji su napisali više od jednog zadatka po temi pa su dobili odgovor...

buduci_student's picture

Stvar je u tome d sve odgovore imas na netu, vjeruj mi ako budes nesto vise  istrazivao naci ces zeljene informacije i naucices nesto vise.Na primjer 8. pitanje http://wwwserver.medfak.ni.ac.rs/PREDAVANJA/3.%20FARMACIJA/ORGANSKA%20HE...