Atomi i molovi

tasha996's picture

Kako se racuna broj molekula, a kako broj atoma? :)

buduci_student's picture

Po ovoj formuli n=N/Na

gdje je n-broj bolova

N-broj molekula/atoma

Na-Avogardov broj koji izmosi 6,02*1023mol-1

Broj molekula se strigtno racuna po toj formuli,ali kad imas broj atoma kod npr 0,5 mol O2, izracunaces N a kasnije pomnoziti sa 2 ,jer vidis da 1 molekul kiseonika ima 2 atoma O

tasha996's picture

Hvala... :)

 

 

buduci_student's picture

Nista :D

tasha996's picture

Ali i dalje me buni ovaj zadatak. Ako je relativna molekulska masa hlora 71, koliko iznosi masa jednog atoma hlora? :)

 

tasha996's picture

i ako imam broj atoma, kako da izracunam zapreminu? :)

buduci_student's picture

Mozes zapreminu da izracuas na dva nacina uz pomoc gustine i  STP.

Evo formula: ro=m/V

n=V/Vm gdje je Vm 22,4 dm3