Da li je ovo pufer i zasto DA/NE?

aammeerr's picture

H2CO3 i Na2CO3? 
Znam za bikarbonatni pufer tj H2CO3 i NaHCO3,ali da li ovo prvo moze biti pufer?

buduci_student's picture

 

alexa996's picture

H2CO3 je pomalo problematicna supstanca, zato sto postoji u veoma maloj kolicini u vodenom rastvoru. U najvecoj kolicini, CO2 se samo nalazi u rastvorenom obliku. On reaguje sa natrijum-karbonatom i gradi natrijum-hidrogenkarbonat. Nastaje smesa, koja predstavlja pufer. Ako bi doslo do kvantitativne reakcije, sto je tesko, onda bi ostao samo natrijum-hidrogenkarbonat, sto samo po sebi ne bi predstavljalo pufer, ai pri prvom dodatku kiseline ili baze, pufer bi se formirao. :)