Anliticka hemija

ЈелаПХ's picture

Ispitivani rastvor, zpremine 50 ml, koji sadrzi smesu sumporne i hlorovodonicne kiseline je prenet u normalni sud zapremine 1000ml koji je zatim dopunjen destilovanom vodom do crte. Odmerena je proba zapremina 10ml. Posle podesavanja uslova i talozenja pomocu BaCl2 , dobijeno je 0,7090 g taloga. Za potpunu neutralizaciju druge probe, zapremine 25 ml , utroseno je 19,80 ml standardnog rastvora NaOH kolicinske koncentracije 0, 9800 mol dm 3. Izracunajte kolicinsku konc H2SO4 i HCl u uzorku.

milicaradenkovic's picture

Da li imas rezultat zadatka?

ЈелаПХ's picture

Nemam :\

milicaradenkovic's picture

Ja dobijam za c(H2SO4)=1.515 mol/l, c(HCl)=3.067 mol/l. Nisam sigurna da je tacno.

alexa996's picture

Na osnovu mase BaSO4 naći ćete količinu i koncentraciju sumporne kiseline u početnom rastvoru. Nakon toga ćete pomoću nje i količine NaOH upotrebljene za neutralizaciju naći količinu HCl i njenu koncentraciju.

Rešenje treba da Vam ispadne: 6,09 M H2SO4 i 3,34 M HCl.