atomi,molekui,joni

Nenaaa's picture

Izracunati broj atoma kiseonika koji reaguje sa 2g vodonika prilikom gradjenja vode. 

Mozete li mi reci i koja je razlika kada kaze broj atoma,molekula,jona?

Acetofenon's picture

U ovom zadatku: 2H+ O= 2H2O

Ako 4g vodonika reaguje sa 2*6*1023 atoma(da je molekula, bilo bi samo 6*1023), onda 2g vodonika reaguje sa x atoma kiseonika. Proporcija: 4g :12*1023 = 2g : X

X=2*12*1023/4

X=6*1023 atoma kiseonika reaguje sa 2g vodonika

Inače, broj atoma i molekula se izražava Avogadrovim brojem(to je 6*1023). Ako računaš broj atoma,  gledaš indeks i množiš broj iz indeksa sa Avogadrovim brojem, a ako tražiš broj molekula onda gledaš koeficijent, množiš njega sa Avogadrovim brojem. U jone se slabo razumem, tako da ću to da dopustim dežurnim mozgenima. xD

Ako ima nečeg nejasnog, pitaj. :D