Brzina hemijske reakcije

gjelena07's picture

Brzina reakcije izmedju gasova A i B poveca se 4 puta ako se koncentracija gasa A poveca 2 puta a koncentracija gasa B ostane nepromjenjena.Brzina reakcije izmedju datih gasova poveca se 8 puta ako se koncentacija gasa B poveca 2 puta,a akoncentracija gasa A ostane nepromjenjena.Napisi izraz za brzinu reakcije izmedju gasova A i b primjenom zakona o dejstvu masa. Ako moze pomoc oko ovog zadatka,unaprijed zahvalna :)

Acetofenon's picture

2A3 + 3B2 = 6AB

Prvo ćemo da povećamo brzinu reaktanta A:

V=k[A]2*[B]2

V'=k[2A]2*[B]3

V/V'=4k[A]2*[B]3

V/V'=1/4

V'=4V Ispada ok.

E sad, reaktant B da povećamo:

V/V'=k[A]2*[B]3/k[A]2*[2B]3

V/V'=k[A]2*[B]3/k[A]2*8[B]3

V/V'=1/8

V'=8V

Dakle, ova formula je tačna.

Ako ima još nečeg nejasnog, pitaj. :D

 

alexa996's picture

Brzina reakcije, označiću je sa r, može, ali i ne mora, da zavisi od koncentracije gasa A i gasa B. To znači da je izraz za brzinu reakcije, r = k*[A]x[B]y.

Na početku, u situaciji 1, koncentracije gasova neka su [A] = a i [B] = b i brzina reakcije je onda r1 = kaxby.

U situaciji 2, kada je koncentracija gasa A [A] = 2a, a koncentracija gasa B nepromenjena, brzina reakcije je r2 = 4r1.

Možemo napisati r2 = k(2a)xby = 4r1.

k(2a)xby = 4kaxby

k(2a)xby = 4kaxby

(2a)x = 4ax

2x ax = 4 ax

2x = 4

x = 2

Ovako slično uradite i za gas B. Rešenje će Vam biti r = k[A]2[B]3.

alexa996's picture

@Acetofenon: Vas postupak je dokazivanje formule, ne njeno pronalaženje. Ovo je besmisleno: 2A3 + 3B2 = 6AB, jer se ni na koji način ne može dokazati, a nije ni bitno za zadatak. :)

Acetofenon's picture

Formulu sam napisao uz tačan izraz za brzinu, samo što ga nisam istakao nezavisno od postupka.

alexa996's picture

Formula se ne može izvesti iz zakona za brzinu, jer ne znate mehanizam reakcije. Ovaj zadatak se može rešiti direktno iz čitanja, ali onda ne bi bio ni postavljen ovde. :)

Acetofenon's picture

Kako bi onda formula bila?

alexa996's picture

Izraz za brzinu reakcije r = k[A]2[B]3, kakav si i ti pretpostavio, ispravan je. Ali to je to. Ne možemo zaključiti ništa o tome kako izgleda jednačina reakcije. :)

Acetofenon's picture

To jeste. Kapiram. Hvala na prepravci. :)