Alkini

MrBeat's picture

U koji tip hemijske reakcije spada bromovanje acetilena i napisati tu reakciju?

alexa996's picture

Bromovanje acetilena predstavlja primer elektrofilne adicije.

C2H2 + 2 Br2 → C2H2Br4

MrBeat's picture

Hvala. A kako objasniti postupak dobijanja acetilena u labarotrijskim jedinjenjima?

alexa996's picture

Pretpostavljam da mislite na laboratorijske uslove, jer ne postoje jedinjenja kategorisana kao "laboratorijska".

Acetilen (odn. etin) se može dobiti u laboratoriji npr. u reakciji vode sa kalcijum-karbidom:

CaC2 + 2 H2O → C2H2 + Ca(OH)2

ili dehidrohalogenacijom disupstituisanog etana:

npr. BrCH2-CH2Br + 2 NaNH2 → C2H2 + 2 NH3 + 2 NaBr

premda kod sinteza u organskoj hemiji obično nije značajno napisati sporedne proizvode i izjednačiti jednačinu reakcije.