Izračunavanje koncentracije

Acetofenon's picture

Nije mi jasno kad se koristi formula [H+]=n/V i kada [H+]=i*a*C(i je indeks jona, a je stepen disocijacije), pošto vidim da se obe koriste za izračunavanje koncentracije jona, samo ne znam kad može koja?

npr. koliki je ph rastvora koji u 200ml sadrži 0.2 mola HCl? 

Jel bi mogla oba obrasca da se primene u ovom zadatku ili ne. Ako ne, zašto? Ja, po defaultu, idem po logici da mogu pošto je HCl jak elektrolit i potpuno disosuje(a=1, i=2) i samim tim može da se primeni obrazac konc=iaC.

I nije mi jasno kako može da se preko obrasca C=n/V izračuna koncentracija jona nekog jedinjenja kada se C koristi za izračunavanje koncentracije samog jedinjenja?

 

Acetofenon's picture

Izvoljeva li mi neko pomoći? Ovo mi je nedoumica od ranoga detinjstva.xd