Puferi

Dino's picture

154.6 g Natriumformijata rastvorena su u 2 L mravlje kiseline koncentracije 0.09 M. Izracunajte pH vrednost dobijenog pufera. Koliko se ml mravlje kiseline koncentracije 10 M mora dodati, da bi pH vrednost iznosila 3.74.

pKs=3.74