Analiticka (teorija)

kazi.chem's picture

Cao svima, treba mi pomoc oko teorije iz analiticke hemije 1. Imam ispit uskoro pa bi mi bar neki odgovori trebali sto pre. Hvala unapred!
1) Smesa AgCl, Zn(NO3)2 i K2SO4 je propustena preko anjonskog izmenjivaca. Hem.jednacinam prikazati dokazne reakcije za jone prisutne u rastvoru.
2) Hem.jednacinama prikazati rastvaranje As2S3 u HNO3 i NaOH. Zasto je SnS nerastvoran u NaOH,a jeste u (NH4)2S2?
3) Prikazati postupak razdvajanja Al(OH)3 i Cr(OH)3 i dokazati jone.
4) Fe(III)-jon sa amonijum-tiocijanatom gradi kompleks crvene boje (napisati reakciju). Da li se nastali kompleks moze ekstrahovati amil-alkoholom u obliku jednog para? Dodatkom NaF u rastvor koji sadrzi ovaj kompleks dolazi do obezbojavanja,zasto?
5) Analiza sadrzi olovo(II)-nitrat i kobalt(II)-hlorid. Kakva je rastvorljivost analize u vodi,HCl i NaOH. Obrazloziti i navesti reakcije identifikacije anjona.
6) Nepoznata smesa dve bele soli je rastvorna u vodi. Rastvor pokazuje sl. ponasanja:
-dodatkom HCl izdvaja se beli talog nerastvoran u azotnoj kis,a rastvoran u amonijaku;
-dodatkom sumporne izdvaja se beli talog nerastvoran u kiselinama;
-u prisustvu viska FeSO4 i dodavanjem konc. H2SO4 se pojavljuje mrki prsten
Koje soli sadrzi ta smesa,navesti sve hem.reakcije?
 

milicaradenkovic's picture

Jedan zadatak jedna tema.