Bakarni novčić

Acetofenon's picture

Bakarni novčić mase 8g je pri rastvaranju u koncentrovanoj H2SO4 prešao u odg.so, a pri tom se oslobodilo 1680ml gasa. Koliki je procenat bakra u novčiću?

Ima objašnjenja od pre 5 godina, ali mi nisu jasna. Rezultat je 60, inače.

PS. Ako bi neko mogao da mi odgovori na ovu temu. http://www.svethemije.com/node/7336

Marija 96's picture

Cu+2H2SO4->CuSO4+SO2+2H2O

m(Cu)=8g

V(SO2)=1680cm3

n(SO2)=1,68/22,4=0,075mol

n(SO2):n(Cu)=1:1

n(Cu)=0,075mol

m(Cu)=0,075mol*63,54g/mol =4,7655g

w(Cu)=4,7655g/8g =0,595*100%=59,5%

Imaš datu masu novčića 8g,a iz jednačine izracunas masu čistog bakra ,i podijeliš onda masu cistog bakra sa masom novčića i dobiješ procenat bakra u novčiću.

Acetofenon's picture

Hvala puno. :D

gimnazija's picture

može li neko da mi objasni:

Odredi koeficijente kod oksido-redukcione jednačine napisane u jonskom obliku:

Br-  +BrO3-  +  H+  =Br2 +H2O

Acetofenon's picture

Trebalo je da napraviš svoju temu, ali evo:

10Br-  +2BrO3-  +  12H+  =6Br2 +6H2O tj. 5Br-  +2BrO3-  +  6H+  =3Br2 +3H2O

2Br=-2e-= Br

2Br+5=+10e-=Br2

_________________________

10Br- =-10e-= 5Br2

2Br+5=+10e-=1Br2

Sad se sabiraju dva elementarna broma; ima ih 6 i to ide u jednačinu.