molekulska formula

oksitocin's picture

Neko organsko jedinjenje sadrži 20% ugljenika, 46% vodonika i 34% kiseonika. na tempraturi od 130 stepeni i pritisku od 100kPa 0,3g te supstance zauzima zapreminu od 165cm^3. Odrediti molekulsku formulu datog jedinjenja

buduci_student's picture

Imate jednacinu gasnog stanja:

pV=nRT
Pri cemu je n broj molova odnosno m/M, slijedi

pV=(m/M)*R*T

pVM=mrT

M=mRT/pV

M=0,3g*8,31 J/mol*K*403K/100000Pa*0,000165dm3

M=1004.7/16,5=60,9g/mol

Daljim postupkom rada (empirijska formula) dobijas resenje koje nema smisla

oksitocin's picture

slučajno sam uneo pogrešne podatke. 40% Ugljenika, 6,6% vodonika i 53,4% kiseonika. ostalo je okej, jel možeš sad? 

milicaradenkovic's picture

Na osnovu izracunate molarne mase i procenata elemenata mozes naci koje je jedinjenje u pitanju. Pozdrav.

Marija 96's picture

w(C)=40%

w(H)=6,6%

w(O2)=53,4%

n(C)=40g/12g/mol =3,3333mol

n(H)=6,6g/1g/mol=6,6mol

n(O)=53,4/16=3,3375mol

Sve podijelimo sa 3,333

i dobijemo da imamo jedan C atom,jedan O atom i 2 H

CH2O empirijska formula

imamo gore izracunatu M=60,9 ,vidimo da CH2O ima M duplo manju od 60,

pa je molekulska formula C2H4O2 -sirćetna kiselina