Aktivnost

Srdjan95's picture

Izracunati jonsku jacinu,koeficijent aktivnosti i aktivnost odgovarajucih jona u rastvoru Mg(NO3)2 koncentracije 1*10(-2)mol/dm3 u prisustvu Mg2[Fe(CN)6] koncentracije 5*10(-3) mol/dm3

RESENJE:

I=0,09 mol/dm3,f(Mg2+)=0,34551,a(Mg2+)=3,45*10(-3),f(N03)=0,766,a(N03-)=1,53*10(-2)