Zadatak

nolenk's picture

.Koliko je pH sumporne kiseline čija je masena koncentracija b=0,49g/l?(S=32)

milicaradenkovic's picture

c=b/Mr=0.49/98=0.005 mol/l

H2SO4---------------->2H+ + SO42-

c(H+)=2*c(H2SO4)=2*0.005=0.01 mol/l

pH= -logc(H+)=2

nedelja's picture

moram samo da vam kazem da se molalitet oznacava sa b(mol/kg) a masena koncentracija se oznacava sa gama 

milicaradenkovic's picture

Tako je napisano u zadatku. Ja da sam napisala gama taj koji je postavio zadatak nebi razumeo sta sam  napisala pa sam ostavila tako a znam da je masena koncentracija y a molalitet b.

nedelja's picture

 Mico nisam rekao tebi :D