Masa/zapremina vode?

smileyyy's picture

Koliko grama Na2SO4 treba da bi nastalo 75g 10% rastvora i koliko treba vode za pripremanje takvog rastvora?

Znam riješiti zadatak, tako da mi postupak nije potreban, međutim u knjizi je izračunata masa, ali i zapremina vode, zašto je računata i zapremina vode, zar nije dovoljna samo masa?

Hvala :)