Arenijus/Brensted-Lourijeva teorija

milica_ns's picture

 Kako prikazati reakciju neutralizacije i reakciju disocijacije kiselina i amonijaka prema ovim teorijama?

 

nedelja's picture

Arenijusova teorija : 

Kiseline se mogu definisati kao rastvorna jedinjenja u vodi koja elektrolitickom disocijacijom daju kao pozitivne jone samo H+ jone od cije koncentracije zavisi i jacina kiseline i negativne jone kiselinskog ostatka A-

Baze su rastvorna jedinjenja u vodi koja elektrlitickom disocijacijom daju kao negativne jone samo hidroksid jone (OH-) od cije koncentracije zavisi jacina baze .

Bazna priroda rastvora amonijaka se prikazuje ravnotezom NH3+H2O=NH4+OH-

Disocijacija HCl i amonijaka: 

HCl+NH3=NH4+ + Cl-

Protoliticka teorija ( Brensted-Lourijeva ) 

Kiseline su supstance sposobne da predaju proton,a pri tom grade odgovarajucu konjugovanu bazu i obrnuto baze su supstance koje mogu da prihvate proton i pri tome grade odgovarajucu konjugovanu kiselinu 

kiselina1 + baza2 = baza1 + kiselina2 (k1+b1= konjugovani par1 ,k2+b2= konjugovani par 2 ) 

Izvini nemam strelice pa sam morao da stavim = :D