Izomerija cikloalkana

kristinadjx's picture

Koliko izomera ima ciklopentan? :)