Stvarna i empiriska formula

gxxrjj's picture

Mento(M=156,3) sadrzi ugljenik, vodonik i kiseonik. Sagorevanjem 0,1595g mentola dobija se 0.446g CO2 i 0.184g H2O. Izracunati stvarnu i empirisku formulu mentola.

milicaradenkovic's picture

2C10H20O+29O2------------->20CO2+20H2O

n(mentola)=m/Mr=0.1595/156.3=0.001 mol

n(O)=n(mentola)=0.001 mol

n(CO2)=m/Mr=0.446/44=0.01 mol

n(H2O)=m/Mr=0.184/18=0.01 mol

n(C)=n(CO2)=0.01 mol

n(H)=2*n(H2O)=2*0.01=0.02 mol

n(C):n(H):n(O)=0.01:0.02:0.001/*1000

n(C):n(H):n(O)=10:20:1 i stvarna formula je C10H20O

Mr=10*Ar(C)+20*Ar(H)+x*Ar(O)

156.3=10*12+20*1+16*x

16.3=16*x

x=16.3/16=1 atom kiseonika i empirijska formula je C10H20O