elektronska konfiguracija

hemija5's picture

Odredi grupu, periodu, broj valentnih elektrona i broj nesparenih elektrona elementa 35X.

milicaradenkovic's picture

Ako element ima redni broj 35 njegova elektronska konfiguracija je

35X 1s22s22p63s23p64s23d104p5 grupa je 7 a perioda je 4

To se gleda na osnovu elektronske konfiguracije. Najveci broj u konfiguraciji je broj periode a broj grupe se odreduje tako sto se sabiraju elektroni od najveceg broja npr. u ovom primeru najveci broj je broj 4 i to je perioda a broj grupe je kada saberes elektrone kod 4s2 i 4p5 i to je 7. Broj valentnih elektrona je 7 a broj nesparenih elektrona je 1.

Marija 96's picture

Grupa je 17. 

 

milicaradenkovic's picture

Jeste ali sam ja ucila da se grupe obelezavaju 1a, 2a, 3a, 4a, 1b, 2b, itd. ili 1.2.3.4. itd. Moj odgovor nije  greska  to je u stvari 7a grupa

Marija 96's picture

Da,znam i ja to sad.nego  je mene uvijek to ranije zbunjavalo kada je 17. a kada 7.,pa zato prokomentarisah