III A grupa p.s.e.

Gliga97's picture

Najvaznija legura aluminujuma-duraluminijum sadrzi pored aluminijuma 4% bakra i po 0,5% mangana i magnezijuma.Izracunajte koliko je kilograma Al,Cu,Mn,Mg potrebno za proizvodnju 1t duraluminijuma.

milicaradenkovic's picture

I ovaj je zadatak resen .