Broj molekula hlora

Nikola_96's picture

1)Koliko molekula hlora se moze formirati od 5,6*1023 atoma tog elementa? Koliko je to molova?

 

 

buduci_student's picture

Jedan molekul hlora ima 2 atoma. Pa ce se formirati 5,6*1023/2 molekula: 2,8*1023

n=N/Na=2,8*1023/6,02*1023=0,45 mola Cl2

danijela jovovic's picture

Moze li mi neko pomoci oko ovg zadatka...

Objasniti sta se desava ako se u rastvor sircetne kisjeline doda malo cvrstog natrijum acetata..?