Broj jona Ba

Nikola_96's picture

Koji broj jona Ba2+ i HCO3nastaje disocijacijom 5 mola Ba(HCO)2?

 

milicaradenkovic's picture

Ba(HCO3)2----------------->Ba2+ + 2HCO3-

n(Ba2+)=n(Ba(HCO3)2)+5 mol

N(Ba2+)=n(Ba2+)*Na=6*10(23)*5=3*10(24)

n(HCO3-)=2*n(Ba(HCO3)2)=2*5=10 mol

N(HCO3-)=n(HCO3-)*Na=6*10(23)*10=6*10(24)