Absorbcioni/linearni spektar- Lymanove serije

buduci_student's picture

Zelio bih da razvijem diskusiju po pitanju ove dve slike:

Sta one predstavljaju?

Kako mozemo nazvati ove dijagrame?

Koje boje bi vidjeli kada bismo koristili Balmerove serije?

Uporedite Balmenove, Limanove i Paskenove serije?

Koje se greske mogu pojaviti, koje su limitacije, da li su ovi dijagrami u potpunosti egzaktni. Povezite s Bohrovom teorijom