stehiometrija

coje777's picture

Koliki je prinos srebro-hlorida koji nastaje u reakciji izmedju natrijum-hlorida i srebro-nitrata, ako je ostvaren prinos srebro-hlorida 7,48 g, a teorijski prinos iznosi 9 g ?