Molovi

Marijax's picture

Kada imam zadatak sa reakcijom tipa: N2 + 3H2 -> 2NH3 i kada su mi date jednake zapremine gasova (N2 i H2), kako da odredim koji gas ima manje molova? Hoću li zapremine oba gasa dijeliti sa 22,4, ili moram obratiti pažnju i na molove u reakciji? Npr. n(N2) = zapremina azota/22,4, a n(H2) = zapremina vodonika/22,4*3?