Stehiometrija

Sani's picture

Pomešano je 12,7 g mangan(IV)-oksida, 26,0 g kalijum-hidroksida i 15,0 g kalijum-hlorata. Nakon topljenja u reakcionoj smeši pronadjeno je 21,6 g kalijum-manganata. Izračunati procentni prinos ove sinteze, ako se odvija po jednačini reakcije:

3MnO2  + 6KOH + KClO3 → 3K2MnO4 + KCl + 3H2O

milicaradenkovic's picture

Da li imas resenje zadatka?