valenca elemenata

hemicar's picture
hemicar's picture

Kak odrediti valence elemenata:
npr. NaNO3 ili Ca(NO3)2
please help!
postupak resavanja?

Marija 96's picture

Svi elementi prve grupe periodnog sistema su +1 valentni.Kiseonik je (skoro)uvijek -2 valentan.

Na+1 Nx O3-2  ZBIR OKSIDACIONIH BROJEVA U SVAKOM JEDNJENJU JE NULA

+1 +X +3*(-2) =0

1+X-6=0

1+X=6

X=5 znaci da je N u ovom jedinjenju +5

Ca (NO3)2 ,svi elementi druge grupe peridonog sistema su +2

2 +2*X+3*2*(-2)=0

2+2X -12=0

2X=10

X=5 I U OVOM JEDINJENJU JE 5 VALENTAN AZOT

A to možeš i na sljedeći način da izracunas.

Znaš da je NO3,cijela grupa -1 naelektrisana ,jer je to kiselinski ostatan monoprotonske kiseline(HNO3)

i znas da je O uvijek -2

X+3*(-2)=-1

x-6 =-1

x=-1+6 =5

 

hemicar's picture

Hvala puno. Samo dali si mislila da je ovo 2 grupa u kojoj se elementi nalaze? Jer ovaj broj predstavlja indeks :) pa sam se zato zbunila kada sam citala kom ali si mi u veliko pomogla. :D