Rastvori

bb123su's picture

Apotekar je pravio rastvor jodne tinkture i koncentracije 0,1 M.Utvrdio je da je taj rastvor za 0,10 % jaci.Koliko cm3 rastvora jodne tinkture koncentracije 0.010 M treba dodati u 1000 cm3 jaceg rastvora pa da ovaj bude koncentracije 0,10 M? R- 11,12 cm3.Hvala unapred