Proizvod rastvorljivosti

bb123su's picture

Koliko g Na2CO3 treba dodati u 1 dm3 zasicenog rastvora BaCO3 da bi se njegova rastvorljivost smanjila na polovinu.P(BaCO3)=7.9 exp-9 .resenje 9,44 mg