Oksidacioni broj

Hamza's picture

Odrediti oksidacioni broj za sledeca jedinjenja: CaC2, KHCO3, SnOHCl, Pb(OH)2*PbCO3.

Hvala :D

Marija 96's picture

Ca 2+ (to znas jer svi elementi iz 2.grupe PSE imaju valencu 2+) C2 će biti -1 (jer zbir oksidacionih brojeva mora biti =0, mi imamo +2 +2*(-1)=2-2 =0)A inače je ugljenik u karbidima -1

KHCO3 --> K+ H+ Cx O3-2    posto je zbir oks. brojeva =0 ,napisemo jednacinu 1+1+x+3*(-2)=0

2+x-6=0

2+x=6---> x=6-2=4 ,znaci ugljenik je ođe valentan +4 (Ali moras da znas da je vodonik uvijek +, i kalijum + jer je element prve grupe PSE)

SnOHCl --> Snx O-2 H+ Cl-      x-2+1-1=0

                                           x=2 ,znaci kalaj je +2

Pb(OH)2*PbCO3 ,broj hidroksidnih grupa prestavlja valencu metala,znaci da je Pb+2, O je uvijek -2,H uvijek +1 , OH GRUPA JE -1. 

CO3 grupa je 2- ,jer je to kiselinski ostatak dvoprotosnke skiseline .. Pa je Pb +2.  

Pb+2 Cx O3-2    2+X+3*(-2)=0

                      2+X-6=0

                      X=4

 

Hamza's picture

Hvala ti puno, uvek mi je problem bio ugljenik.... :D

Marija 96's picture

Ništa,ništa