Ciklicni poluacetali

anna95's picture

Da li neko moze da mi objasni sledeci zadatak?

Koje od sledecih jedinjenja moze da gradi ciklicni poluacetal?

a. 5-hidroksiheksanal (tacan odgovor)

b. 2-hidroksiheksanal

c. 2-hidroksicikloheksankarbaldehid

d. 3-hidroksibenzaldehid

Znam da se poluacetali stvaraju kada reaguju aldehidi/ketoni sa 1 molekul alkohol, ali nigde ne mogu da nadjem neku teoriju za ciklicne poluacetal. Uopste mi nije jasno zasto je pod a.

Hvala unapred!

milicaradenkovic's picture

To zavisi od polozaja hidroksilne grupe u molekulu. Poluacetali se grade tako da su aldehidna i hidroksilna grupa na pristojnoj razdaljini i ako su te grupe kada se molekul savije u neposrednoj blizini. To je slucaj kod 5 hidroksiheksanala i to je tacan odgovor.