Elektromotorna sila hitno

meliisa's picture

EMS galvanskog članka iznosi 3.78V.

Mg|Mg 2+ (1M) ;; Au 3+ (1M)| Au 

Da li će se vrijednost EMS promijeniti ako koncentracije jona promijenimo na 0.005 molarne??