Hemijske jednacine

Marko's picture

Da neko umi da objasni kako se rade hemijske jednacine?

Acetofenon's picture

Fazon je da isti broj atoma elemenata imaš na obe strane. To radiš ubacivanjem koeficijenata ispred učesnika u reakciji(npr. 3H2, ovde je koeficijent 3, a indeks 2, a ovde imaš ukupno 6 atoma vodonika). Ovo je najosnovnije. Inače, pitanje ti nije naročito precizno. Moraš da naglasiš šta ti tačno nije jasno.

Marko's picture

TO JA ZNAM. ALI KAD RADIM JEDNACINE PROF. MI KAZE DA NIJE DOBRO. NPR.

N + H = NH3

JA NAPISEM

N + 3H = NH3

I KAZE DA TO NIJE DOBRO

Acetofenon's picture

Ok, nemoj da me biješ. :c Ali ozbiljno, ne piši u caps locku. Deluje kao da vičeš. 

To je zato što ne možeš da pišeš jedinjenja(osim metala) tako prosto H, N, O, Cl, Br i sl. To se uvek javlja u obliku molekula: H, N, O2 , Cl2 , Br2. Ove dvojke koje tebi fale su "indeksi", a brojevi ispred jedinjenja su "koeficijenti". 

Mora ovako: N2 + 3H2 = 2NH3  i ono drugo 2Al + 3Cl= 2AlCl3

Moraš takođe da znaš koji elementi imaju koji oksidacioni broj u određenim jedinjenjima. Npr. oksidacioni broj hlora u jedinjenjima je -1, a u slobodnom stanju ima oksidacioni broj 0(ovo važi za sve elemente u elementarnom(slobodnom) stanju), aluminijuma +3, kiseonika -2 itd. 

Glavna poenta je da moraš kod nemetala da stavljaš indeks 2.

Marko's picture

Hvala.

Pisu li se svi nemetali sa indeksom 2 ? Nama je rekla samo za neke i da se halogeni elementi pisu sa indeksom 2 ?

Marko's picture

I rekla je da se sumpor pise S8 i fosfor P4.

 

Acetofenon's picture

Sumpor može i kao S, i u većini slučajeva je tako osim ako nije suprotno napomenuto. Inače, svi drugi nemetali imaju 2 u indeksu.