Oksidoredukcije

DrIsidora's picture

Koja su to jedinjenja koja mogu da se koriste i kao oksidaciona i kao redukciona sredstva?

buduci_student's picture

Voda i vodonoikov peroksid

Acetofenon's picture

Ona jedinjenja u kojima elementi imaju oksidacioni broj manji od maksimuma i veći od minimuma. Na primer, mangan ima oksidacione brojeve +2, +4 , +6 i +7 i Mn 2+ se koristi samo kao redukciono sredstvo, a Mn+7 samo kao oksidaciono sredstvo, a +4 i +6 mogu kao oba u zavisnosti od toga sa čime reaguju.

buduci_student's picture

Moze i tako. :D

DrIsidora's picture

Hvala punoo :D

Acetofenon's picture

Zaboravio sam da ima i +3. xD Nema na čemu, pozz. :)