stehiometrija

hemija5's picture

 Koliko je masa ugljenika stupila u reakciju sa 4,48 dm3 kiseonika, da bi nastao oksid, ugljenik (II)-oksid?

 

buduci_student's picture

2C+O2--->2CO2

Ista zapremina kiseonika i ugljenika reaguje posto im je odnos 2:2

n=V/Vm

n=2mol

m=n*M=28g

Acetofenon's picture

Treba CO. Sve si tačno ispisao, samo što nastaje CO. 

 

buduci_student's picture

Koji sam debil :*(

hemija5's picture

hvala, ali po kojoj definiciji vazi to za zapremine?

Acetofenon's picture

@buduci_student HAHAHAHAHAHA XD

hemija, obrazac n=V/22.4L možeš uvek da iskoristiš ako imaš n pa ti treba zapremina ili ako imaš zapreminu pa ti treba n.

buduci_student's picture

A to t je formula pri STP(standard temperature and pressure)

hemija5's picture

Hvala hvala a je l moze na drugi nacin i kako

Acetofenon's picture

Drugi način je preko proporcije. Moraš prvo da pretpostaviš(ne samo ovde, uglavnom svuda) da se reakcija pri standardnim količinama(Mr, 22.4L i sl.) paralelno dešava u nekom drugom slučaju:

Upitaš se "ako sa 1kg brašna mogu da napravim 10 palačinki, koliko mogu palačinki da napravim od 2kg brašna?" Samo malo razmisli i videćeš da proporcije stvarno nisu bauk. :)

2Mr(C) : 22.4L O2 = x : 4.48L O2

 

 

2Mr(C) : 22.4L O2 = x : 4.48L O2

 

2Mr(C) : 22.4L O2 = x : 4.48L

Acetofenon's picture

^Ovako izgledaju zadaci kad se rade na mobilnom...xD

hemija5's picture

Hvala a je l moze umesto 2Mr - 2*6*10^23 jer je Mr masa 1 mola a 1 mol 6*10^23??

hemija5's picture

Ali zar se ne dobije preko one proporcije Mr a treba mi m?

Acetofenon's picture

Može, ali nema potrebe da komplikujemo.

Mr za element/jedinjenje je konstantna. Nju nikada ne tražiš, osim ako zadatak ne traži da odrediš koje je jedinjenje u pitanju. Preko proporcije dobijaš masu, m. Ponavljam, ako znaš koliko nastaje/reaguje sa Mr/22.4Lnečega/tomeslično, koliko onda nastaje/reaguje sa drugim iznosom toga istog. 1mol A : 1mol B = 2 mol A : xmol B

 

hemija5's picture

Je l moglo preko formule neke ? Ro itd?? Sto pre plss

hemija5's picture

Zar im nije odnos 2:1????? C i O

Acetofenon's picture

Ro nije dato. Imaš dve opcije: il' pamtiš obrasce, il' proporcija. Treće nema.

Jeste zato je 2Mr(C) : 22.4L O2 = x : 4.48L O2