Soli

Acetofenon's picture

Koje od navedenih jedinjenja ne gradi stabilne soli sa kiselinama?

histamin

amonijak

metil-amin

etanamid

dietilamin

Odgovor je etan-amid. Može objašnjenje?

milicaradenkovic's picture

Zato sto etanamid nema bazne osobine njegovi vodonici vezani za azot su kiseli i zato ne gradi stabilne soli sa kiselinama.

Acetofenon's picture

A što su kiseli ti vodonici? Šta ih razlikuje od vodonika vezanih za azot u aminima? Polazim od logike da su amini bazni. 

s0_k0's picture

Da li neko ovo moze da mi pojasni /???

Aleksa.25's picture

HCLO3 se dobija dejstvom razblažene sumporne kiseline na barijum hlorid.izračunaj količinu barijum hlorata potrebnu za dobijanje 200g rastvora hloratne kiseline??..ako moze neko da mi napise reakciju..

Aleksa.25's picture

Molim vas da resite onaj zadatak iznad...hitno je..