hemijske veze

hemija5's picture

Prikazi kovalentnu vezu u PH3, H2S i O2