Amini

anna95's picture

Imam pitanje koje mi nije uopste jasno... 

Koji od navedenih amina u reakciji sa nitritnom kiselinom daje odgovarajuci N-nitrozoamin?

a) butil-amin   b) 2-butanamin    c) terc-butil-amin    d) aniline   e) dubutil-amin

Pise da je odgovor pod b, ali mi ovo nije nikako jasno, da li je mozda greska? Znam da primarni amini sa nitritnom kiselinom prvo daju alkohol, pa nakon reakcije sa HCl dobijaju se diazonijum soli, ne nitrozoamine. A nitrozoamini se valjda dobijaju reakcijom sekundarnih amina sa azotastom kiselinom. Da li neko moze ovo da mi pojasni? Ovo pitanje me skroz zbunilo

Hvala unapred! 

milicaradenkovic's picture

Ja mislim da je resenje pod e dibutilamin jer je on sekundarni amin i resenje je pogresno.