Entalpija

Mika Oficijalni Profil's picture

Toplotna moc goriva je kolicina toplote koja se oslobodi pri potpunom sagorevanju 1kg goriva. Kolika je toplotna moc uglja koji sadrzi 87% ugljenika i 13% nesagorivih supstanci?

MilaStefanovic's picture

Ko je autor ovih zadataka?