Entalpija

Mika Oficijalni Profil's picture

Izracunaj standardnu entalpiju stvaranja etanola (C2H5OH) na osnovu podataka o standardnim entalpijama sagorevanja, koje su date u sledecoj tabeli:

 

Hemijska reakcija Sagorevanje ugljenika Sagorevanje vodonika Sagorevanje etanola
delta r H (kJ/mol)     -393,5    -285,5    -1366,9

 

Acetofenon's picture

Imaš li rešenje? Piši rešenja ispod tekstova zadataka.