Stehiometrija

Stefoo's picture

Uzorak rude srebra mase 1,50 g rastvoren je u azotnoj kiselini i zatim su Ag+- joni staloženi kao Ag2S. Ako masa dobijenog Ag2S iznosi 0,124 g, onda je sadržaj srebra u rudi:

Kako da  znam koja je ruda srebra u pitanju? Kako da postavim reakciju,odakle da krenem?

Marija 96's picture

Ag2S-------------->2Ag+ + S2-

n(Ag2S)=m/M=0.124/248=0.0005 mool

n(Ag+)=2*n(Ag2S)=0.0005*2=0.001 mol

m(Ag+)=n(Ag+)*M=0.001*108=0.108 g

w(Ag+)=m(Ag+)/m(uzorak rude srebra)

w=0.108/1.5=0.072*100%=7.2 %