Pufer

Alexstrasuz's picture

Izracunajte pH pufera koji nastaje mijesanjem 1mol/dm3 zapremine 1dm3( Sircetne kiseline) sa 20g NaOH ?

milicaradenkovic's picture

CH3COOH+NaOH---------------->CH3COONa+H2O

n(CH3COOH)=c*V=1*1=1 mol

n(NaOH)=m/Mr=20/40=0.5 mol u visku je kiselina

CH3COOH---------------->CH3COO- + H+

Ka=n(CH3COO-)*(H+)/n(CH3COOH)

n(CH3COONa)=n(NaOH)=0.5 mol

CH3COONa-------------->CH3COO- + Na+

n(CH3COO-)=n(CH3COONa)=0.5 mol

1.8*10(-5)=0.5*(H+)/1

(H+)=1*1.8*10(-5)/0.5

(H+)= 3.6*10(-5) mol/l

pH= -logc(H+)=4.44

Alexstrasuz's picture

Ja sa ovako, posto 0.5 mol kiseline reaguje sa 0.5 mola NaOH da nastane NaAc, ostaje jos 0.5 mola kiseine te fakticki imamo acetatni pufer od 0.5mol HAc i 0.5 NaAc, te preko Hendersonove jednacine dobijem:

pH=pKa+log cs(b)/ca

pH=4.7+log0.5/0.5 =4.7+log1=4.7

MilaStefanovic's picture

Treba ovako kao što je Milica uradila. Broj molova kiseline treba u izrazu da ostane 1 mol (toliko je kiseline uneto). Broj mola soli je 0,5 mol, jer je toliko mola NaOH uneto, pa ne može više od toga nastati.